PLAC EGZAMINACYJNY


Egzamin jest zakończeniem nauki, naturalną koleją rzeczy, do której zaczynasz przygotowywać się już w momencie podjęcia decyzji o byciu kierowcą. Ważny jest więc wybór solidnego instruktora nauki jazdy, ale także Twoje własne zaangażowanie w naukę i gromadzenie istotnych informacji.
 
Po uzyskaniu informacji o pozytywnym wymiku egzaminu teoretycznego osoby zdające egzamin udają się na pierwszą część egzaminu praktycznego, która odbywa się na placu manewrowym. Kandydat na kierowcę musi tam wykonać określone zadania egzaminacyjne. W zależności od kategori jest do wykonania 3-4 zadania na placu manewrowym . Dokładny opis przebiegu  egzaminu jest opisany w poszczególnych kategoriach :
 
 
Na miasto z terenu ośrodka egzaminowania nie może wyjechać osoba, która kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. O takim zagrożeniu mogą świadczyć między innymi: przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk; najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki oraz dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania na placu manewrowym.
  WSZYSTKIM KANDYDATOM NA KIEROWCÓW ŻYCZYMY POWODZENIA smiley
 
Zapisz się

BIURO OSK
Radzice Duże 126
26-340 Drzewica
Tel/fax.: 48 375 6433
FACEBOOK